Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

3. OPCJONALNE FUNKCJE APLIKACJI

4. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

8. REKLAMACJE

9. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

10. NEWSLETTER

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE